Wat is Bureau KidKO?

Bureau KidKO – Kunstenaars in de Kinderopvang

Facebook:  Bureau KidKO

Fotoalbums: photos_albums

Vimeo (videokanaal) : Bureau KidKO

Het Mobiel Kinderatelier Klarendal is nu volop actief

Mobiel Kinderatelier op Facebook:  Mobiel Kinderatelier

Fotoalbums: photos_albums

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bureau KidKO is een culturele onderneming, gebaseerd op de Reggio Emilia visie, met:

– Kinderatelier: in Klarendal, Arnhem

– Kinderopvang:  Advies en Training

– Kunstprojecten: wijkbewoners \ community art

– Kunsteducatie: o.a. voor Basisonderwijs

Bureau KidKO geeft advies, informatie, workshops en trajectbegeleiding op het gebied van Reggio Emilia en creativiteit, voor kinderopvang, onderwijs en welzijn.
Het gaat zowel om deskundigheidsbevordering voor instellingen die specifiek met de Reggio Emilia visie (willen) werken, als om ondersteuning van instellingen en individuen die zich verder willen bekwamen in het creatieve/kunstzinnige werk met kinderen (niet in het kader van een Reggio Emilia beleid).

Het aanbod varieert van een eenmalige workshop of een dialezing tot langdurige begeleiding.
Begeleiding kan bestaan uit een leerwerkplaats, organisatieadvies (op het gebied van pedagogische vernieuwing), of praktijkbegeleiding door een kunstenaar (naar het Italiaanse voorbeeld).

Tot nu toe hebben onder meer de volgende activiteiten plaatsgevonden:

* Uitgave van het werkboek “Kunstenaars in de Kinderopvang”,
dat bekendheid geniet binnen de kinderopvang
(Uitgave: Spectrum Velp, 2001, ISBN 90-5880-003-2);

* Het schrijven van artikelen voor tijdschriften als Spectrum Kinderopvang
en Humanitas Kinderopvang;

* Het geven van workshops, het verzorgen van lezingen, het deelnemen aan forumdiscussies;

* Verzorgen van Reggio Emilia Trajecten in met name de provincie Gelderland:
In Nijmegen, Apeldoorn, Wageningen en Delft;

* Opzetten en begeleiden van Leerwerkplaatsen
Meerdere kunstenaars zijn bij kindercentra werkzaam geweest. De kunstenaars hebben met de kinderen gewerkt in een eigen atelier, maar ook teams begeleid in het professioneel werken vanuit de Reggio Emilia visie;

* Opzetten van het Kinderatelier in de Arnhemse wijk Klarendal.

Dit Kinderatelier is een centrum dat meerdere doelen dient:

– Het is een nieuwe, ontwikkelingsgerichte voorziening voor kinderen, die vanuit een zeer specifieke pedagogische visie werkt.
Er zijn overeenkomsten met kinderopvangvoorzieningen, peuterspeelzalen en creativiteitscursussen, maar het is een eigen vorm;

– Het is een plek waar de Reggio Emilia werkwijze verder wordt ontwikkeld – praktisch en theoretisch;

– Het is een centrum voor informatie en educatie

* Kunsteducatieprojecten op basisscholen

* Kunstprojecten met kinderen op straat

* Wijkgerichte communicatie – en kunst projecten

* Advies aan gemeentelijke kunsteducatie instelling

Advertentie